OFERTA

Cechuje nas kompleksowe podejście do realizowanych zadań – od projektowania, poprzez wykonawstwo, aż do utrzymania wybudowanej sieci.

Projektowanie:

W ramach oferowanych przez nas usług projektowania realizujemy: 

 • Kompleksowe projekty sieci telekomunikacyjnych - światłowodowych i miedzianych oraz sieci telewizji kablowej,
 • Opracowanie dokumentacji przebiegu trasowego kabli w kanalizacji teletechnicznej,
 • Doradztwo w zakresie przebudów infrastruktury telekomunikacyjnej oraz innych rozwiązań optymalizacyjnych.

 Budowa:

Oferowane przez nas usługi wykonawstwa sieci obejmują:

 • Budowę telekomunikacyjnych sieci światłowodowych, miedzianych oraz systemów  teletechnicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 • Budowę sieci telewizji kablowej wraz z wykonaniem rurarzu i okablowania magistralnego,
 • Budowę kanalizacji kablowej,
 • Budowę i montaż linii napowietrznych,
 • Wykonywanie pomiarów oraz nadzór inwestorski,
 • Wykonywanie dokumentacji powykonawczej.

Utrzymanie:

Podstawowa działalność naszej firmy polega na:

 • Wykonywaniu instalacji abonenckich wraz z uruchamianiem usług transmisji głosu, danych i sygnału telewizyjnego,
 • Usuwaniu uszkodzeń i awarii na sieci telekomunikacyjnej,
 • Przeglądach eksploatacyjnych i specjalistycznych pomiarach parametrów sieci,
 • Konserwacji i remontach elementów infrastruktury.